ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเสนานิคม ได้รับมอบ ทีวี 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องจากท่าน รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเสนานิคม และได้รับมอบทีวี 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ในนาม บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) โรงเรียน
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2561,10:40   อ่าน 561 ครั้ง