ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดทักทายอาเซียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณิสา ภู่เกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2558,07:36  อ่าน 1120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและผลการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นโดยโปรแกรม Adobe Flash Cs4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนิษฐา หมั่นกิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2557,13:02  อ่าน 1092 ครั้ง
รายละเอียด..